SHEN Ziyu
Chairman & CEO
SU Jing
EVP & CFO
ZHANG Yadong (Adam)
EVP & CTO
HUANG Zhipan
EVP & President of Smartphone BU
QI Weimin
EVP, Head of Operations
WANG Yong
EVP & Head of Strategic Planning